Szkolenie montażysty rusztowań Montażysta rusztowań budowlano-montażowych

Nazwa specjalności: Rusztowania budowlano-montażowe metalowe- montaż i demontaż - bez klasy

Cena obejmuje

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Serwis kawowy. 

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 350 zł.

Czas trwania

 • Kurs podstawowy (Rusztowania budowlano – montażowe) – 78 godz.

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy – 50 godz.
 • Kurs rozszerzony – 50 godz. + liczba godzin zajęć teoretycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn)

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy – 28 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs rozszerzony – 28 godz. + liczba godzin zajęć praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn) dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SIII-4/bk – Rusztowania budowlano – montażowe  – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne  (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy montażysty rusztowań budowlano – montażowych, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu montażysty rusztowań budowlano – montażowych.                                                                                                                               Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:
 • Pracy przy montażu i demontażu rusztowań różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy przy montażu rusztowań w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw rusztowań metalowych.

Wymagania

 • ukończone 18 lat,