Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew

Nazwa specjalności: Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - III klasa - wszystkie

Cena obejmuje

Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
Serwis kawowy.

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 350 zł.

Czas trwania

Kurs podstawowy (pilarki mechaniczne do ścinki drzew) - 36 godz.
Kurs rozszerzony (np. pilarki mechaniczne do ścinki drzew + przecinarki do nawierzchni dróg) - 36 godz. (kurs podstawowy) + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie szkolenie w ramach kursu podstawowego i dla kolejnych maszyn (specjalności).

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:
Kurs podstawowy - 22 godz.
Kurs rozszerzony - 22 godz. + liczba godzin zajęć teoretycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn)
Zajęcia praktyczne:
Kurs podstawowy - 14 godz. dla grupy 10 osób.
Kurs rozszerzony - 14 godz. + liczba godzin zajęć praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn) dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje

M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
M.SII-11/III - Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień.
Klasa III obejmuje wszystkie pilarki mechaniczne do ścinki drzew.
Kurs na piły mechaniczne do ścinki drzew kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie

Pracy pilarkami mechanicznymi do ścinki drzew różnych rodzajów i typów.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy pilarek mechanicznych do ścinki drzew w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw pilarek mechanicznych do ścinki drzew.

Wymagania

Ukończone 18 lat