Operator ładowarek jednonaczyniowych

Nazwa specjalności: Ładowarki jednonaczyniowe - I klasa - wszystkie

Cena obejmuje

Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
Serwis kawowy.

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 350 zł.

Czas trwania

Kurs podstawowy - 41 godz. - kurs dedykowany jest dla osób, które posiadają uprawnienia operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień (ukończyły szkolenie w zakresie modułów M.BHP, M.U-O i M.SI-1/III).
Kurs jednoetapowy - 175 godz. - kurs dedykowany jest dla osób, które zamierzają odbyć jednoetapowo szkolenie w zakresie I klasy uprawnień (moduły M.BHP, M.U-O, M.SI-1/III i M.SI-1/I).

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:
Kurs podstawowy - 16 godz.
Kurs jednoetapowy - 68 godz.
Zajęcia praktyczne:
Kurs podstawowy - 25 godz. dla grupy 10 osób.
Kurs jednoetapowy - 107 godz. dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje

M.SI-1/I - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Program kursu podstawowego obejmuje

M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
M.SI-1/III - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).
M.SI-1/I - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych klasy I (wszystkie), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie I klasy uprawnień.
Klasa I obejmuje wszystkie koparki jednonaczyniowe.
Kurs na koparkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie

Pracy koparkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów i typów.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy koparek jednonaczyniowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowych.

Wymagania

Ukończone 18 lat