Operator pomp do mieszanek betonowych

Nazwa specjalności: Pompy do mieszanki betonowej - III klasa - wszystkie

Cena obejmuje

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Serwis kawowy. 

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 350 zł.

Czas trwania

 • Kurs podstawowy (pompy do mieszanki betonowej) – 78 godz.
 • Kurs rozszerzony (np. pompy do mieszanki betonowej + przecinarki do nawierzchni dróg) – 78 godz. (kurs podstawowy) + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie szkolenie w ramach kursu podstawowego i dla kolejnych maszyn (specjalności).

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy – 50 godz.
 • Kurs rozszerzony – 50 godz. + liczba godzin zajęć teoretycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn)

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy – 28 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs rozszerzony – 28 godz. + liczba godzin zajęć praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn) dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SIII-2/III – Pompy do mieszanki betonowej – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pomp do mieszanki betonowej wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pomp do mieszanki betonowej w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje wszystkie pompy do mieszanki betonowej.
 • Kurs na pompy do mieszanki betonowej kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie

 • Pracy pompami do mieszanki betonowej różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy pomp do mieszanki betonowej w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw pomp do mieszanki betonowej.

Wymagania

 • ukończone 18 lat,