Operator pomp do mieszanek betonowych

Nazwa specjalności: Pompy do mieszanki betonowej - III klasa - wszystkie

Cena obejmuje

  • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
  • Serwis kawowy. 

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 250 zł.

Czas trwania

  • Kurs podstawowy (pompy do mieszanki betonowej) – 78 godz.
  • Kurs rozszerzony (np. pompy do mieszanki betonowej + przecinarki do nawierzchni dróg) – 78 godz. (kurs podstawowy) + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie szkolenie w ramach kursu podstawowego i dla kolejnych maszyn (specjalności).

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:

  • Kurs podstawowy – 50 godz.
  • Kurs rozszerzony – 50 godz. + liczba godzin zajęć teoretycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn)

Zajęcia praktyczne:

  • Kurs podstawowy – 28 godz. dla grupy 10 osób.
  • Kurs rozszerzony – 28 godz. + liczba godzin zajęć praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn) dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje

  • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
  • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
  • M.SIII-2/III – Pompy do mieszanki betonowej – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu

  • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
  • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
  • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
  • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora pomp do mieszanki betonowej wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu

  • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora pomp do mieszanki betonowej w zakresie III klasy uprawnień.
  • Klasa III obejmuje wszystkie pompy do mieszanki betonowej.
  • Kurs na pompy do mieszanki betonowej kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie

  • Pracy pompami do mieszanki betonowej różnych rodzajów i typów.
  • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
  • Organizacji pracy pomp do mieszanki betonowej w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
  • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
  • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw pomp do mieszanki betonowej.

Wymagania

  • ukończone 18 lat,
  • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań – skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).