Szkolenie spawaczy

SPAWANIE MIG metoda131 / MAG metoda 135

Cena obejmuje

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Serwis kawowy.

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 350 zł.

Informacje

Metoda MIG (Metal Inert Gas) to proces spawania łukowego elektroda topliwą w postaci drutu pełnego w osłonie gazów obojętnych. Tak jak w metodzie MAG, drut pełni również role spoiwa (tzw. drut elektrodowy). W procesie spawania MIG stosuje się szlachetne gazy osłonowe, takie jak argon i hel oraz ich mieszanki.

Metoda MIG stosowana jest przy spawaniu metali nieżelaznych.

Metoda MAG (Metal Active Gas) to proces spawania lukowego elektroda topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów lub mieszanek gazowych. Elektrodą topliwą jest drut pełny lub proszkowy, który pełni też rolę spoiwa. W procesach spawania metodą MAG jako gazy osłonowe stosuje się dwutlenek węgla lub mieszanki gazowe, w których skład wchodzą: argon, tlen, dwutlenek węgla oraz inne.

Metoda MAG stosowana jest do spawania stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.

 

Organizacja kursu

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Spawalnictwa.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Części praktycznej i części teoretycznej.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy w zawodzie spawacza.

Cel kursu

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu spawacza.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie

 • Pracy różnymi spawarkami.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy spawaczy w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań – skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).