Szkolenie spawaczy

SPAWANIE ELEKTRODĄ NIETOPLIWĄ W OSŁONIE GAZÓW OBOJĘTNYCH – metoda TIG 141

Cena obejmuje

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Serwis kawowy.

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 350 zł.

Informacje

Metoda TIG to proces spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego. Gazy wykorzystywane do osłaniania obszaru spawania w metodzie TIG to: argon, hel lub ich mieszanina (podobnie jak w metodzie MIG).

Spawanie metodą TIG wykorzystywane jest do łączenia stali niskostopowych i wysokostopowych oraz metali nieżelaznych (miedzi, aluminium, magnezu i ich stopów a także niklu). Metoda TIG jest mało wydajna ale daje wysoką jakość i precyzję połączenia.

 

Organizacja kursu

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Spawalnictwa.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Części praktycznej i części teoretycznej.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy w zawodzie spawacza.

Cel kursu

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu spawacza.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie

 • Pracy różnymi spawarkami.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy spawaczy w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań – skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).