Szkolenie na wózki z wysięgnikiem Operator wózka widłowego ze zmiennym wysięgiem

Nazwa specjalności: Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Cena obejmuje

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Serwis kawowy. 

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 300 zł.

Czas trwania:

 • Kurs podstawowy (wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem) – 35 godz.

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy – 25 godz.

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy – 10 godz. 

Organizacja kursu

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy 
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin teoretyczny . Część druga to egzamin praktyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora wózków jezdniowych unoszących
 • Uprawnienia są ważne 5 lat.

Wymagania

 • ukończone 18 lat,