Szkolenie na wiertnice Operator wiertnic dla technologii bez wykopowych

Nazwa specjalności: Wiertnice dla technologii bezwykopowych - III klasa - do 800 mm

Cena obejmuje

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Serwis kawowy. 

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 350 zł.

Czas trwania

 • Kurs podstawowy (wiertnice) – 134 godz.                                                                                                  

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy – 52 godz.
 • Kurs rozszerzony – 52 godz. + liczba godzin zajęć teoretycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn)

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy – 82 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs rozszerzony – 82 godz. + liczba godzin zajęć praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn) dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SI-17/III – Wiertnice dla technologii bezwykopowych- budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych klasy III (do 800 mm), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych w zakresie III klasy uprawnień.
 • Klasa III obejmuje wiertnice o średnicy wiercenia do 800 mm.
 • Kurs na wiertnice kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez  Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie

 • Pracy wiertnicami różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy wiertnic w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw wiertnic.

Wymagania

 • ukończone 18 lat,