Szkolenie na koparki Operator koparek jednonaczyniowych

Nazwa specjalności: Koparki jednonaczyniowe - III klasa - do 25 ton

Miejsce realizacji kursu

Szczygły Górne 6 21-400 Łuków, woj. lubelskie

Cena obejmuje

Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
Serwis kawowy.

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 350 zł.

Czas trwania

Kurs podstawowy (koparki) - 134 godz.
Kurs rozszerzony (np. koparki + koparko-ładowarki + ładowarki) - 134 godz. (kurs podstawowy) + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie szkolenie w ramach kursu podstawowego i dla kolejnych maszyn (specjalności).

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:
Kurs podstawowy - 52 godz.
Kurs rozszerzony - 52 godz. + liczba godzin zajęć teoretycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn)
Zajęcia praktyczne:
Kurs podstawowy - 82 godz. dla grupy 10 osób.
Kurs rozszerzony - 82 godz. + liczba godzin zajęć praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn) dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje

M.BHP - Bezpieczeństwo i higiena pracy.
M.U-O - Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
M.SI-1/III - Koparki jednonaczyniowe - budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu

Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora koparek jednonaczyniowych klasy III (o masie całkowitej do 25 ton), stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień.
Klasa III obejmuje koparki jednonaczyniowe o masie całkowitej do 25 ton.
Kurs na koparkę jednonaczyniową kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie

Pracy koparkami jednonaczyniowymi różnych rodzajów i typów.
Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
Organizacji pracy koparek jednonaczyniowych w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw koparek jednonaczyniowych.

Wymagania

Ukończone 18 lat