Operator maszyn do rozkładania mieszanek mineralno- asfaltowych

Nazwa specjalności: Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno- asfaltowych - II klasa - wszystkie

Cena obejmuje

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Serwis kawowy.

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 350 zł.

Czas trwania

 • Kurs podstawowy (maszyny do rozkładania mieszanek mineralno- asfaltowych) – 134 godz.
 • Kurs rozszerzony (np. rozkładarki + frezarki + otaczarki) – 134 godz. (kurs podstawowy) + liczba godzin zajęć teoretycznych i praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn). Kurs dedykowany jest dla osób zamierzających odbyć jednocześnie szkolenie w ramach kursu podstawowego i dla kolejnych maszyn (specjalności).

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy – 52 godz.
 • Kurs rozszerzony – 52 godz. + liczba godzin zajęć teoretycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn)

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy – 82 godz. dla grupy 10 osób.
 • Kurs rozszerzony – 82 godz. + liczba godzin zajęć praktycznych (moduły specjalistyczne dla kolejnych maszyn) dla grupy 10 osób.

Program kursu podstawowego obejmuje

 • M.BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • M.U-O – Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • M.SII-2/II – Maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne (moduł specjalistyczny).

Organizacja kursu

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora rozkładarek wszystkich typów, stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora rozściełaczy w zakresie II klasy uprawnień.
 • Klasa II obejmuje wszystkie rozkładarki.
 • Kurs na rozkłądarkę kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie

 • Pracy rozkładarkami różnych rodzajów i typów.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy rozkłądarek w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.
 • Czynnego uczestnictwa w wykonywaniu przeglądów i napraw rozkłądarek.

Wymagania

 • ukończone 18 lat,