Cena obejmuje

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Serwis kawowy. 

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 250 zł.

Czas trwania

 • Kurs podstawowy (żurawie przenośne i przewoźne) – 35 godz.

Program kursu

Zajęcia teoretyczne:

 • Kurs podstawowy – 25 godz.

Zajęcia praktyczne:

 • Kurs podstawowy – 10 godz. 

Organizacja kursu

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy 
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin teoretyczny. Część druga to egzamin praktyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora żurawi przenośnych i przewoźnych
 • Uprawnienia są ważne 10 lat.

Wymagania

 • ukończone 18 lat

Szkolenie na hds żurawie przenośne i przewoźne Operator Żurawi przenośnych i przewoźnych (HDS)

Nazwa specjalności: Żurawie przenośne i przewoźne