Szkolenia spawaczy

Miejsce realizacji kursu:

Szczygły Górne 6
21-400 Łuków, woj. lubelskie

 

Cena obejmuje:

 • Koszty kursu: wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Serwis kawowy.

 

 

SPAWANIE ŁUKOWE ELEKTRODAMI OTULONYMI – metoda 111

Ta metoda spawania polega na stapianiu metali w miejscu ich łączenia za pośrednictwem łuku elektrycznego powstającego pomiędzy spawanym elementem a elektrodą otuloną. Do spawania lukowego stosuje się prąd stały lub przemienny, lecz ten pierwszy jest bardziej korzystny.

Spawanie elektrodami otulonymi stosuje się do wszystkich stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych.

 

Cena:

 

1750 zł

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 350 zł.

 

SPAWANIE MIG metoda131 / MAG metoda 135

Metoda MIG (Metal Inert Gas) to proces spawania łukowego elektroda topliwą w postaci drutu pełnego w osłonie gazów obojętnych. Tak jak w metodzie MAG, drut pełni również role spoiwa (tzw. drut elektrodowy). W procesie spawania MIG stosuje się szlachetne gazy osłonowe, takie jak argon i hel oraz ich mieszanki.

Metoda MIG stosowana jest przy spawaniu metali nieżelaznych.

 

Metoda MAG (Metal Active Gas) to proces spawania lukowego elektroda topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów lub mieszanek gazowych. Elektrodą topliwą jest drut pełny lub proszkowy, który pełni też rolę spoiwa. W procesach spawania metodą MAG jako gazy osłonowe stosuje się dwutlenek węgla lub mieszanki gazowe, w których skład wchodzą: argon, tlen, dwutlenek węgla oraz inne.

Metoda MAG stosowana jest do spawania stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.

 

Cena:

 

1850 zł

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 350 zł.

 

 

SPAWANIE ELEKTRODĄ NIETOPLIWĄ W OSŁONIE GAZÓW OBOJĘTNYCH – metoda TIG 141

Metoda TIG to proces spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego. Gazy wykorzystywane do osłaniania obszaru spawania w metodzie TIG to: argon, hel lub ich mieszanina (podobnie jak w metodzie MIG).

Spawanie metodą TIG wykorzystywane jest do łączenia stali niskostopowych i wysokostopowych oraz metali nieżelaznych (miedzi, aluminium, magnezu i ich stopów a także niklu). Metoda TIG jest mało wydajna ale daje wysoką jakość i precyzję połączenia.

 

Cena:

 

1850 zł

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 350 zł.

 

SPAWANIE GAZOWE – metoda 311

Ta metoda spawania polega na stopieniu brzegów metali łączonych poprzez nagrzanie płomieniem, spalającego się gazu palnego w atmosferze dostarczanego tlenu. Jako gaz palny stosuje się głównie acetylen.. Spawanie gazowe stosuje się przy wszystkich rodzajach stali i metali nieżelaznych.

 

Cena:

 

1750 zł

Do ceny szkolenia należy doliczyć cenę Egzaminu Państwowego 350 zł.

 

Organizacja kursu:

 • Zależnie od potrzeb uczestników kursy mogą być realizowane w trybie całodziennym, popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Spawalnictwa.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Części praktycznej i części teoretycznej.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy w zawodzie spawacza.

Cel kursu:

 • Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu spawacza.

 

Kurs umożliwia zdobycie kompetencji w zakresie:

 • Pracy różnymi spawarkami.
 • Współpracy z zespołem ludzkim oraz kierownictwem przy organizacji robót.
 • Organizacji pracy spawaczy w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych.
 • Kontrolowania jakości wykonywanych prac.

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności (cena kursu nie obejmuje kosztu tych badań - skierowanie/wniosek wydajemy w siedzibie ośrodka w dniu rozpoczęcia kursu czyli na pierwszym spotkaniu).

 

Kontakt tel.: 502-818-010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakład Techniki Robót Budowlanych

Mariusz Kożuchowski

z siedzibą w Szczygłach Górnych zaprasza wszystkie osoby oraz firmy

na szkolenia zawodowe spawaczy

Zapraszamy na kursy

w Szczygłach Górnych

Koparko- ładowarki

Wielozad. noś. osprz.

Koparki jednonacz. kl. III

Ładowarki jednonacz. kl. III

Pilarki do drzew

Przecinarki do dróg

Koparki jednonacz. kl. I

Ładowarki jednonacz. kl. I

Spycharki kl. III

Równiarki 

Walce drogowe 

Pompy do miesz. bet.

Węzły betoniarskie

Zesp. masz. do prod. miesz. asfaltowych

Maszyny do rozkł. miesz. asfaltowych

Frezarki drogowe

Pogłębiarki ssące śródlądowe

Spycharki kl. I

Podajniki do betonu

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Wózki widłowe (II WJO)

Wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem (I WJO)

Żurawie przenośne i przewoźne (HDS)

Podesty ruchome

Rusztowania

Wiertnice

Suwnice

Żurawie wieżowe

Strona Główna

Aktualności

Dla kursantów

Galeria

Harmonogram kursów

Kontakt